Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

21:49
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
21:41
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viamagolek22 magolek22

February 06 2018

13:05
2286 75e8 500
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen viaRudeGirl RudeGirl

December 20 2017

10:17
6205 bd13 500
Reposted fromkasi84 kasi84 vialaparisienne laparisienne

December 19 2017

21:30
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaepidemic epidemic
21:28
7418 22c2 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viaepidemic epidemic
21:25
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaurinko aurinko
18:25
2296 bfa6 500
Rzeczy Ulotne - Neil Gaiman.
Reposted fromPoranny Poranny viamessinhead messinhead

December 18 2017

20:19
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja viaYawor Yawor

December 06 2017

13:38
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viawarkocz warkocz
13:30
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viaoutkapa outkapa

December 05 2017

13:34
6858 8568
Reposted fromwwannie wwannie vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

December 03 2017

22:30

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapengin pengin

December 01 2017

22:35
6763 679e
Reposted fromkarahippie karahippie viafabuleux fabuleux
22:29
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viahelenburns helenburns

November 28 2017

18:27
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaPinkpills Pinkpills

November 26 2017

12:13

November 24 2017

22:31
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku via12czerwca 12czerwca

November 22 2017

12:41
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka viadivi divi

November 04 2017

23:22
4598 f97c
Reposted fromdivi divi viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl