Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

15:33
Główną rzeczą, która kontroluje ludzi jest to, co o sobie myślą. Hamuje ich to, jak siebie postrzegają. Jeśli wpojono Ci, że jesteś do niczego, to niczego nie dokonasz. Mnie nauczono, że mogę wszystko.
— Kanye West
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajadzka jadzka

December 05 2016

16:01
7369 106b 500
Reposted fromyeoshin yeoshin viaslova slova

December 04 2016

19:25
Reposted fromnaciol naciol vialeksandra leksandra
19:22
2861 4073 500
Reposted fromrol rol vialovelythings lovelythings
19:20
6300 d0aa
Reposted fromdjahnee djahnee viapampam pampam

December 02 2016

22:25
8612 87b2 500
żeromski stefan
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaboli boli

November 29 2016

23:43
3991 36b2
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
23:41
5436 0a1c
Reposted fromkrzysk krzysk viadzony dzony
23:40
6160 9c63
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
23:26
3290 f3bd
Reposted fromsarazation sarazation viazamknioczy zamknioczy
22:10
0745 a38a
Reposted fromblueinsane blueinsane viaHoHo HoHo

November 28 2016

23:34
6994 2c1b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaargentum argentum
22:30
2043 7eb4
22:18
7268 44c8
16:31

November 21 2016

21:25
PRZYJACIELU,

Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie.
Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca.

Nie interesuje mnie ile masz lat.
Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.

Nie interesuje mnie jakie planety są w kwadraturze do twojego księżyca.
Chcę wiedzieć, czy dotknąłeś jądra własnego smutku, czy zdrady życia otworzyły cię, czy też skurczyłeś się i zamknąłeś bojąc się dalszego cierpienia.

Chcę wiedzieć, czy potrafisz siedzieć z bólem, moim lub swoim, nie starając się pozbyć go, ukryć, lub zmniejszyć.

Chcę wiedzieć, czy potrafisz być z radością, moją lub swoją, czy potrafisz tańczyć z dzikością i pozwolić, by ekstaza wypełniła cię aż po czubki palców, bez upominania nas, że powinniśmy być ostrożni, patrzeć realistycznie na życie i pamiętać o naszych ludzkich ograniczeniach.

Nie interesuje mnie, czy historia, którą mi opowiadasz jest prawdziwa. Chcę wiedzieć, czy potrafisz rozczarować kogoś by pozostać wiernym sobie; czy potrafisz znieść oskarżenie o zdradę i nie zdradzić własnej duszy; czy potrafisz sprzeniewierzyć się, a przez to pozostać godny zaufania.

Chcę wiedzieć, czy codziennie potrafisz dostrzec piękno, nawet gdy nie jest ono ładne i czy potrafisz w jego obecności znaleźć źródło swojego życia.

Chcę wiedzieć, czy potrafisz żyć ze świadomością porażki, swojej i mojej, a mimo to nadal stać nad brzegiem jeziora i krzyczeć do srebra pełni księżyca: "Tak".

Nie interesuje mnie gdzie mieszkasz ani ile masz pieniędzy. Chcę wiedzieć, czy po nocy pełnej smutku i rozpaczy, zmęczony i obolały, potrafisz wstać i zrobić to, co trzeba, by nakarmić dzieci.

Nie interesuje mnie, kogo znasz i jak się tu znalazłeś, chcę wiedzieć, co jest dla ciebie źródłem siły wewnętrznej kiedy wszystko inne zawodzi.
Chcę wiedzieć, czy potrafisz być sam ze sobą i czy w chwilach samotności takie towarzystwo naprawdę sprawia ci przyjemność.
— Oriah Mountain Dreamer wypowiedź starego Indianina, maj 1994
Reposted fromStonerr Stonerr viakaktu kaktu
13:58
Reposted frombluuu bluuu viamagdak magdak

November 20 2016

15:40
6638 b207
Reposted fromcalifornia-love california-love viamagdak magdak
12:57

November 15 2016

18:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl