Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

13:38
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viawarkocz warkocz
13:30
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viaoutkapa outkapa

December 05 2017

13:34
6858 8568
Reposted fromwwannie wwannie vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

December 03 2017

22:30

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapengin pengin

December 01 2017

22:35
6763 679e
Reposted fromkarahippie karahippie viafabuleux fabuleux
22:29
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viahelenburns helenburns

November 28 2017

18:27
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaPinkpills Pinkpills

November 26 2017

12:13

November 24 2017

22:31
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku via12czerwca 12czerwca

November 22 2017

12:41
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka viadivi divi

November 04 2017

23:22
4598 f97c
Reposted fromdivi divi viagabunia gabunia
23:21
8915 574e 500
Reposted fromsarazation sarazation viavoine voine
23:15
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaLusia Lusia
23:10
9663 995b 500
23:07
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaolvido olvido
23:01
"Istnieje tajemna więź między powolnością a pamięcią, między szybkością a zapomnieniem. Przywołajmy sytuację najzupełniej banalną: ulicą maszeruje mężczyzna, nagle chce sobie coś przypomnieć, lecz wspomnienie mu się wymyka. W takiej chwili mężczyzna machinalnie zwalnia kroku. Natomiast ktoś, kto próbuje zapomnieć o niemiłym incydencie, który właśnie przeżył, przyśpiesza mimowolnie swój chód, tak jakby chciał oddalić się szybko od tego, co w czasie jest jeszcze zbyt bliskie. W egzystencjalnej matematyce doświadczenie to przybiera formę dwóch podstawowych równań: stopień powolności jest wprost proporcjonalny do siły pamięci; stopień szybkości jest wprost proporcjonalny do siły zapomnienia".
— Milan Kundera "Powolność"
Reposted fromPoranny Poranny viapsilocybemermaid psilocybemermaid
23:00
22:58
2778 7cb1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaapatyczna apatyczna

October 30 2017

21:10
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
10:28

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl