Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2016

14:57
Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlutował nas w jeden stop.
— Jakub Żulczyk

September 14 2016

20:14
0435 4991
Before Sunrise (1995)
Reposted fromciarka ciarka viawiemzeniespisz wiemzeniespisz
17:02
2764 5864
Reposted fromrol rol viaoblivious oblivious

September 12 2016

11:01

Spytałem zebrę:

jesteś białą zebrą w czarne paski

czy czarną zebrą w białe paski?

A zebra odpowiedziała:

a Ty jesteś hałaśliwym człowiekiem z cichymi dniami

czy cichym człowiekiem z hałaśliwymi dniami?

Jesteś bałaganiarzem, który czasami bywa pedantem

czy pedantem, który bywa bałaganiarzem?

Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny

czy smutnym, który bywa szczęśliwy?

Nigdy więcej nie spytam zebry o paski.

— Shel Silverstein
Reposted fromlovvie lovvie viasunshines4me sunshines4me
07:23
6504 673a
Reposted fromdziewczynaa dziewczynaa viacasanovared casanovared
07:19
7337 3e99 500
Reposted fromdjahnee djahnee viainzynier inzynier

September 11 2016

14:54
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki".
Reposted from654675674 654675674 viamanfredxoxo manfredxoxo

September 10 2016

20:29
2133 5748
20:26
14:28
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Reposted fromdereizm dereizm viajethra jethra
12:55

September 08 2016

16:41
8182 edf9 500
Reposted fromsusovva susovva viaamericano americano
16:41
Reposted fromlest lest viahardkorwey hardkorwey
16:00
15:46
0842 4110 500
Reposted fromkropq kropq viamadadream madadream

September 07 2016

15:08

September 05 2016

20:33
Reposted fromdreamadream dreamadream viaoutkapa outkapa
20:19
6014 ae63
Reposted fromsaiwala saiwala
20:07
19:58
3263 fafc
Reposted frompussyporn pussyporn viaviolator violator
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl