Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

09:10
7039 d205 500
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viamadadream madadream
08:43
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth

October 24 2016

21:16
7360 b74a 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viavouk vouk
21:07
5582 4b4b
Reposted fromkarahippie karahippie viakethral kethral
19:17
6553 acfd
18:42

October 23 2016

19:57
4300 fb0a
Reposted fromnyaako nyaako viadontcomplain dontcomplain
18:13
2980 b37b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapamieciodlegle pamieciodlegle
18:12
4303 0fb3
18:11
4267 4f25
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viashockley shockley

October 19 2016

16:40
7251 af6f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
16:35
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
16:34
11:33
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego...
— Jeremi do Agnieszki "listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromsercowisko sercowisko viajethra jethra
11:32
8145 1063
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamaruda maruda
09:52
09:30

October 18 2016

09:03
6001 8efc
Reposted frommrautyna mrautyna viaexplosionss explosionss

October 17 2016

18:24
6292 c702
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viapetronela petronela
17:53
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouhurtme youhurtme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl