Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

21:54
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove via000monnnn066 000monnnn066
21:53
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions vianicdostracenia nicdostracenia
21:45
7542 34f5
Reposted fromumorusana umorusana viaveritas1 veritas1
18:19
8717 a24b
Reposted frommruczenie mruczenie viapureevil pureevil

October 20 2017

21:07
6543 0ff6
Reposted frompotatolovero potatolovero viaGunToRun GunToRun
21:07
0059 1348 500
Reposted frommartinini martinini viapouler pouler
21:06
21:05
8386 97fa 500
Reposted fromclitoris clitoris viatobecontinued tobecontinued
21:02
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viaNotimportanat Notimportanat

October 17 2017

21:47
0015 aad0 500

the-garden-of-delights:

“Portrait of an Elegant Lady” (detail) by François-Hubert Drouais (1727-1775).

Reposted fromvanille vanille viapredictableannie predictableannie
21:46
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms viakrainakredek krainakredek
21:45
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamrrru mrrru
17:29
5695 4323
11:00
…Zadanie terapeuty polega na tym, by pomóc pacjentowi zobaczyć jak sam wyrządza sobie krzywdę. Wtedy pacjent będzie mógł to cierpienie zakończyć.Aby to osiągnąć, musimy najpierw zrozumieć co jest przyczyną cierpienia. Odpowiedzi na to ważkie pytanie ludzie poszukiwali od zawsze, począwszy od Buddy tysiące lat temu, aż po dzisiejszych neurobiologów. Terapeuci poznawczy mówią, że cierpimy przez nieprzystosowawcze procesy poznawcze. Terapeuci zorientowani na emocje - że przez uczucia, których unikamy. Psychoanalitycy - że z powodu nierozwiązanych konfliktów i reakcji przeniesieniowych w relacjach z ludźmi. Specjaliści od pracy z ciałem twierdzą, że przyczyną cierpienia jest zamrożenie w organizmie tendencji do przystosowawczego działania. Terapeuci behawioralni - że cierpimy z powodu wszelkich nieprzystosowawczych zachowań. Praktykujący terapię opartą na uważności uważają, że cierpimy, bo nie jesteśmy w stanie z pełną uwagą doświadczać bieżącej chwili. A co na to Budda? On twierdził, że cierpimy, ponieważ opieramy się rzeczywistości.
— Jon Frederickson, Współtworzenie zmiany
Reposted fromkitana kitana viakrainakredek krainakredek

October 15 2017

17:36
2766 525e
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viabadblood badblood
17:36
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

October 14 2017

18:52
0052 8e4c 500
Reposted fromodnowa odnowa viawarkocz warkocz
18:52
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viawarkocz warkocz
18:46
7553 2116
17:41
6408 331b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl