Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

23:07
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaolvido olvido
23:01
"Istnieje tajemna więź między powolnością a pamięcią, między szybkością a zapomnieniem. Przywołajmy sytuację najzupełniej banalną: ulicą maszeruje mężczyzna, nagle chce sobie coś przypomnieć, lecz wspomnienie mu się wymyka. W takiej chwili mężczyzna machinalnie zwalnia kroku. Natomiast ktoś, kto próbuje zapomnieć o niemiłym incydencie, który właśnie przeżył, przyśpiesza mimowolnie swój chód, tak jakby chciał oddalić się szybko od tego, co w czasie jest jeszcze zbyt bliskie. W egzystencjalnej matematyce doświadczenie to przybiera formę dwóch podstawowych równań: stopień powolności jest wprost proporcjonalny do siły pamięci; stopień szybkości jest wprost proporcjonalny do siły zapomnienia".
— Milan Kundera "Powolność"
Reposted fromPoranny Poranny viapsilocybemermaid psilocybemermaid
23:00
22:58
2778 7cb1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaapatyczna apatyczna

October 30 2017

21:10
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
10:28

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viahormeza hormeza

October 29 2017

10:04
4900 5215
Reposted fromlittlelies littlelies viaatramentovva atramentovva

October 21 2017

21:54
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove via000monnnn066 000monnnn066
21:53
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions vianicdostracenia nicdostracenia
21:45
7542 34f5
Reposted fromumorusana umorusana viaveritas1 veritas1
18:19
8717 a24b
Reposted frommruczenie mruczenie viapureevil pureevil

October 20 2017

21:07
6543 0ff6
Reposted frompotatolovero potatolovero viaGunToRun GunToRun
21:07
0059 1348 500
Reposted frommartinini martinini viapouler pouler
21:06
21:05
8386 97fa 500
Reposted fromclitoris clitoris viatobecontinued tobecontinued
21:02
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viaNotimportanat Notimportanat

October 17 2017

21:47
0015 aad0 500

the-garden-of-delights:

“Portrait of an Elegant Lady” (detail) by François-Hubert Drouais (1727-1775).

Reposted fromvanille vanille viapredictableannie predictableannie
21:46
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms viakrainakredek krainakredek
21:45
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamrrru mrrru
17:29
5695 4323
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl